Form 3 Bahasa Melayu (assessment)

1. ________ itu mendendangkan lagu yang sungguh merdu.
(A) Penyanyi
(B) Pelakon
(C) Pencuri
(D) Pensyarah

Q.Ref - AF3001333
Question Comment


2. Peserta-peserta Ekspedisi Pendakian Gunung Kinabalu itu dibahagikan ________
lima kumpulan.
(A) pada
(B) akan
(C) kepada
(D) daripada

Q.Ref - AF3001423
Question Comment


3. Cikgu Razak meminta pelajarnya memasukkan kicap ke ________
masakan ayam rendang itu.
(A) atas
(B) arah
(C) pada
(D) dalam

Q.Ref - AF3001552
Question Comment


4. Han Seng dituduh sebagai ________ kerana cuba menyembunyikan
perkara yang sebenarnya.
(A) berbohong
(B) dibohong
(C) pembohong
(D) pembohongan

Q.Ref - AF3001597
Question Comment


5. Suasana di dalam stadium itu riuh-rendah apabila penyanyi yang ditunggu tidak ________.
(A) muncul-muncul
(B) timbul-timbul
(C) terbit-terbit
(D) datang-datang

Q.Ref - AF3001688
Question Comment


6. Puan Maisarah sedar bahawa pergaduhan anak-anaknya itu tidak berpanjangan,
mereka akan berbaik semula.
Peribahasa yang berikut sesuai
menggambarkan situasi di atas, kecuali
(A) air dicincang tak akan putus.
(B) carik-carik bulu ayam, lama-lama bercantum jua.
(C) cencang air tidak akan putus, pancung abu tidak berbekas.
(D) air pun ada pasang surutnya.

Q.Ref - AF3001695
Question Comment


7. Walaupun tangan Lisa cacat, namun dia membuat kerja seperti
(A) puteri lilin
(B) ayam tambatan
(C) cacing kepanasan
(D) lipas kudung

Q.Ref - AF3001737
Question Comment


8. I. Tanah di kawasan itu mereka kerana musim kemarau.
II. Mereka akan menyertai perkhemahan di Taman Negara.
III. Malisalah yang mereka landskap di kawasan rumahnya itu.
IV. Jangan kamu hendak mereka cerita tentang Sarimah.
(A) I dan IV sahaja
(B) II dan III sahaja
(C) I, II dan III sahaja
(D) II, III dan IV sahaja

Q.Ref - AF3001782
Question Comment


9. Kerajaan Malaysia sedang giat ________ teknologi terkini demi meningkatkan produktiviti.
(A) membeli
(B) menjual
(C) melihat
(D) menggunakan

Q.Ref - AF3001821
Question Comment
Soalan 1 hingga Soalan 15. Baca syair di bawah dengan teliti dan jawab soalan-soalan
yang berikutnya.
10. Apakah maksud rangkap keempat Syair Yatim Nestapa?
(A) Asmara Dewa berasa malu pada Puteri.
(B) Asmara Dewa berusaha mencari musuhnya.
(C) Asmara Dewa berasa aib jika tidak menentang musuhnya.
(D) Asmara Dewa menunjukkan kekuatan di hadapan Puteri.

Q.Ref - AF3001821
Question Comment


11. Pengajaran yang ingin disampaikan dalam rangkap keempat ialah ________.
(A) kita mesti berusaha mengejar cita-cita.
(B) kita hendaklah menentang musuh yang mengancam keselamatan.
(C) kita tidak seharusnya mencari musuh.
(D) kita hendaklah mengaibkan musuh.

Q.Ref - AF3001821
Question Comment


12. Apakah nilai murni yang tergambar pada watak Asmara Dewa?
(A) gagah
(B) berani
(C) tekun
(D) amanah

Q.Ref - AF3001821
Question Comment


13. Apakah pendirian Puteri dalam rangkap keenam?
(A) rela mati daripada hidup menderita
(B) sanggup berkorban untuk mencapai cita-cita.
(C) lebih suka berdiam diri ketika dalam kesusahan
(D) terus mendesak Asmara membunuh naga.

Q.Ref - AF3001821
Question Comment


14. Frasa matanya seperti damar sebatang ialah contoh gaya bahasa ________.
(A) metafora
(B) personifikasi
(C) sinkope
(D) simile

Q.Ref - AF3001821
Question Comment


15. Apakah reaksi naga apabila melihat puteri dan asmara Dewi?
(A) Naga itu gembira
(B) Naga itu terus menangkap mereka
(C) Naga menganggap mereka berani
(D) Naga berundur kerana takutkan mereka.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails